Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.

Informatie

't Bontenest is een veilig nest. Een plek waar kinderen en volwassenen zich veilig voelen, waar ruimte is te mogen zijn en waar ruimte is om te groeien.

 't Bontenest is een bijzonder neutrale Jenaplan basisschool met 180 leerlingen, die voor het eerst zijn deuren opende op 9 januari 2012. 't Bontenest is een school voor alle gezindten, dat wil zeggen dat alle levensovertuigingen op onze school gelijkwaardig zijn.

Het Jenaplanonderwijs is in Duitsland ontstaan. De grondlegger is Peter Petersen, hoogleraar aan de universiteit van Jena. In 1964 werden de eerste Jenaplanscholen in Nederland opgericht. Op dit moment zijn er ruim 200 Jenaplanscholen in ons land. Wij zijn lid van de Nederlandse Jenaplan Vereniging.