Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.

Activiteiten

Thema-opening en themasluiting

Op 't Bontenest werken we aan de hand van thema's. Elk thema wordt gestart met een thema-opening, meestal op maandag of dinsdagochtend. Dit is een viering in de kuil, het hart van onze school, met alle groepen samen. De sluiting van een thema vindt meestal plaats op donderdag- of vrijdagmiddag. De specifieke data van deze vieringen vindt u in de jaarkalender op deze website.
Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom.
 
Overige vieringen

Gedurende het hele schooljaar zijn er verschillende activiteiten en vieringen voor alle leerlingen:
Boekenmarkt, sportdag, Pietenschool (voor groep 1 t/m 4), Ateliers (creatieve middagen), spelletjesmiddagen (alleen voor de onderbouw), schoolreisje en het schoolfeest.
En natuurlijk vieren wij ook Sinterklaas en Kerst en doen we mee met de Koningsspelen.
Op de laatste woensdag van het schooljaar is onze wisseldag: de kinderen krijgen dan een ochtend les in de groep en groepssamenstelling van het komende schooljaar om elkaar en de stamgroepleider al een beetje te leren kennen.
Ook deze vieringen staan vermeld op de kalender.
 
Stamgroepavonden

In elke groep wordt er aan het begin van het schooljaar een informatieavond gegeven. Het gaat dan om algemene informatie over de groep: lesmethoden, projecten, wat wordt er van uw kind verwacht etc. Er is gelegenheid tot het inbrengen van onderwerpen. Ook wordt de tijd genomen om vragen van ouders te beantwoorden.