Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.

Partners

KindCentrum 't Bontenest Eigen&Wijzer
Jenaplanschool 't Bontenest en Eigen&Wijzer uit Loosdrecht hebben de handen ineen geslagen en ontwikkelen zich tot een KindCentrum voor kinderen van 2-12 jaar. In een KindCentrum werken de leerkrachten en pedagogisch medewerkers in één team samen waarbij onderwijs, ontwikkeling, opvang en ontspanning op elkaar worden afgestemd. De intensieve samenwerking kwam tot stand vanuit een gezamenlijke pedagogische visie. Het welzijn en de ontwikkeling van het kind staan hierin centraal. 
Per dag kunnen 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar gebruik maken van ons peuterprogramma in de school. De peuteropvang stimuleert uw kind de wereld te ontdekken en bereidt uw kind voor op de schooltijd. De kinderen leren rekening te houden met elkaar en samen te spelen en plezier te maken. 
Het kind maakt spelenderwijs kennis met de school en met de leerkracht van groep één doordat deze regelmatig activiteiten begeleidt. De doorstroming naar de basisschool verloopt voor kind en ouder soepel.
 
Zodra het kind naar de basisschool gaat, ondersteunen wij u bij het combineren van werk en gezin. Uw kind kan terecht bij onze buitenschoolse opvang (BSO) in de school. Bij de gezellige BSO kan uw kind ontspannen, samen spelen en (afhankelijk van de interesses) deelnemen aan de diverse activiteiten die worden georganiseerd.
 
Naast de BSO biedt 't Bontenest voor alle kinderen van de school een diversiteit aan leerzame en uitdagende activiteiten na schooltijd. Deze sluiten aan bij de thema's en het programma van de school en dagen uw kind uit talenten te ontdekken. Denk hierbij aan sport- en spelactiviteiten, culturele activiteiten zoals muziek, dans en toneel en creatieve activiteiten.
 
Voor meer informatie zie de website van Eigen en Wijzer