Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.

Schooltijden en overblijven

TSOpro

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen als volgt:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
woensdag: 8.30 - 11.30 uur


Vakanties en vrije dagen

Binnenkort vindt u hier de vakanties en vrije dagen voor schooljaar 2018-2019


Overblijven

Op 't Bontenest is de overblijfcoördinator (in dienst van school) verantwoordelijk voor het overblijven. De organisatie en de financiële administratie wordt gedaan met een online registratie- en administratieprogramma. Dit programma heet TSOpro, een website waarmee we het overblijven eenvoudig en snel kunnen plannen en administreren. Indien u uw kind wilt laten overblijven (vaste dagen of af en toe), dient u zich vooraf te registreren op deze site. Zo registreert u eenvoudig in 5 stappen: Ga naar https://bontenestmaarssen.tsopro.nl
Klik op de tab 'aanmelden', klik daarna in de tekst op de link registreren. Na het invullen van het registratieformulier ontvangt u een bevestigingsmail. Lees deze goed. Print dit registratieformulier, onderteken het en geef het formulier af op school.
Bewaar de bevestigingsmail goed want hierin staan uw inloggegevens!
Als u uw registratieformulier op school heeft afgegeven, koppelen we enkele kindgegevens aan uw registratie (voor- en achternaam, geslacht, adres en de groep waarin uw kind zit). Als dat gebeurd is, ontvangt u een bevestigingsmail waarin staat hoe u de kindgegevens kunt aanvullen (bijv. met allergieën en/of medicijnen) en hoe u uw kind kunt aanmelden voor het overblijven. Dit kan bv. voor een heel jaar vooruit, maar ook per week of per dag, zoals u zelf wenst. Ook kunt u per dag wijzigingen aanbrengen via dit programma.

Heeft u al een kind op 't Bontenest?
Dan hoeft u zich niet opnieuw te registreren! Uw volgende kinderen worden bij inschrijving op 't Bontenest automatisch in uw TSOpro-account bijgeschreven. Zodra dit is gebeurd, ontvangt u hierover een mailbericht en kunt u ook uw volgend kind aanmelden voor het overblijven met uw oude inloggegevens.
U krijgt maandelijks een rekening via de mail en dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd. U betaalt dus achteraf het daadwerkelijke aantal dagen dat uw kind is overgebleven. De kosten van het overblijven zijn € 2,25 per keer.

De overblijfouder ontvangt € 6,75 per keer. De overblijfouders zijn vrijwilligers, meestal ook ouders van kinderen op 't Bontenest. De kinderen blijven zoveel mogelijk in hun eigen groep over. Soms worden er 2 stamgroepen samengevoegd tijdens het overblijven, afhankelijk van het aantal kinderen. Eerst wordt er in de klas rustig met de kinderen gegeten (ongeveer 20-30 minuten) en daarna gaan de kinderen buiten spelen. Ook op het plein houden de overblijfouders toezicht.
Ouders die overblijven, hoeven die dag niet voor hun kinderen te betalen. Helpt u op school tijdens de lunchpauze op een andere manier, dan mogen uw kinderen ook gratis overblijven.
Bij inkomens onder de € 1234,09 per maand kunnen uw kinderen met korting overblijven. Hiervoor dient u contact op te nemen met de coördinator.
Ouders die recht hebben op een uitkering (met name de bijstand) kunnen in sommige gevallen de kosten declareren bij de sociale dienst.

Wist u dat uw kind tijdens het overblijven gratis melk kan drinken?
Elke dag wordt er door de overblijfouders dagverse halfvolle melk (uit de koelkast) ingeschonken voor de kinderen die dat willen.
Indien u uw kind ook melk wilt laten drinken, hoeft u slechts dagelijks een schone, lege beker mee te geven. Hierin kan de overblijfouder dan de melk schenken. De beker gaat vervolgens vies weer mee naar huis.
Op deze manier kan uw kind van melk genieten en houden we de afvalberg voor school beperkt.

Heeft u vragen?
Voor vragen betreffende het overblijven, kunt u contact opnemen met de coördinator: Angela van Woezik: angela.v.woezik@bontenest.nl