Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.

Schooltijden en overblijven

TSOpro

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen tot de kerstvakantie als volgt:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30 - 14:30 uur
woensdag: 8.30 - 11.30 uur

Vanaf januari 2021 hanteren wij een continurooster met de volgende schooltijden:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30 - 14:00 uur
woensdag: 8.30 - 12.30 uur

Alle leerlingen eten hun lunch op school. Het toezicht tijdens de lunch wordt geregeld door de medewerkers van 't Bontenest en vrijwilligers. 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021

Vakanties en vrije dagen:
- Herfstvakantie 17 oktober t/m 25 oktober 2020
- Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 03 januari 2021
- Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021

- Pasen 02 april t/m 05 april 2021
- Koningsdag 27 april 2021
- Meivakantie (incl. hemelvaart) 01 mei t/m 16 mei 2021
- Pinksteren 24 mei 2021
- Zomervakantie 17 juli t/m 29 augustus 2021

Studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn:
- maandag 26 oktober 2020
- woensdag 3 februari 2021
- vrijdag 19 februari 2021
- maandag 17 mei 2021
- donderdag 24 juni en vrijdag 25 juni 2021