Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.

Schoolgids

2018-2019

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen zijn instrumenten voor kwaliteitsbeleid van scholen ontwikkeld. De schoolgids is daar een voorbeeld van.

Ook onze school geeft een schoolgids uit. In de schoolgids vindt u alle benodigde informatie die betrekking heeft op de gang van zaken in onze school. De gids bestaat uit een algemeen gedeelte en (als jaarlijkse bijlage) een deel dat specifiek betrekking heeft op een bepaald schooljaar. Jaarlijks wordt de inhoud van de schoolgids, na instemming van de Medezeggenschapsraad, opnieuw vastgesteld. Alle ouders ontvangen jaarlijks van de aanpassingen en aanvullingen een bijlage. Op onze website vindt u altijd de meest actuele informatie.

Het kiezen van een juiste basisschool is niet altijd even makkelijk. U kiest immers voor een langere periode een vorm van onderwijs, die u aanspreekt en waarvan u vindt dat het bij uw kind past. Van ouders, die voor hun kind onze school kiezen, verwachten wij dat zij onze doelstellingen en uitgangspunten onderschrijven.

Wij hopen dat deze schoolgids u behulpzaam kan zijn bij het maken van die keuze en tevens hopen wij dat u, als uw keuze op onze school is gevallen, achteraf kunt concluderen dat het een goede keuze is geweest. Mocht u naar aanleiding van de inhoud vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd bij de directie van de school terecht.

U kunt hier de schoolgids downloaden of een exemplaar halen op onze school.