Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.

Bestuur en MR

t Bontenest is een veilig nest. Een plek waar kinderen en volwassenen zich veilig voelen, waar ruimte is te mogen zijn en waar ruimte is om te groeien.
't Bontenest is een bijzonder neutrale Jenaplan basisschool met 150 leerlingen, die voor het eerst zijn deuren opende op 9 januari 2012. 't Bontenest is een school voor alle gezindten, dat wil zeggen dat alle levensovertuigingen op onze school gelijkwaardig zijn.
Het Jenaplanonderwijs is in Duitsland ontstaan. De grondlegger is Peter Petersen, hoogleraar aan de universiteit van Jena. In 1964 werden de eerste Jenaplanscholen in Nederland opgericht. Op dit moment zijn er ruim 200 Jenaplanscholen in ons land. Wij zijn lid van de Nederlandse Jenaplan Vereniging.

Directie
De directie wordt gevormd door Betty Molenaar (schoolleider) en Onno Stokhof (meerscholendirecteur). De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de school en ontwikkelt samen met het team het onderwijsbeleid.

Bestuur
't Bontenest valt onder het bestuur van de Vereniging Jenaplan Maarssen.
Het bestuur van de Vereniging Jenaplan Stichtsevecht wordt gekozen uit de ouders, die lid zijn van de vereniging. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de school en is het klankbord voor de directeur.
Twee keer per schooljaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergaderingen wordt er verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid en worden nieuwe plannen besproken.

MR
Onze school heeft een wettelijke verplichting tot instelling van een medezeggenschapsraad (MR), een inspraakorgaan tussen school, ouders en bestuur. Elke locatie heeft  zijn eigen MR. MR-leden zijn zowel ouders als teamleden. Samen buigen zij zich over tal van zaken die van belang zijn.