Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.

Lidmaatschap

 Lidmaatschap en vrijwillige ouderbijdragen

 t Bontenest is een school van de ouders. Deze hebben een vereniging (Vereniging Jenaplan Stichtsevecht) gevormd die de school beheert. Bij de inschrijving van uw kind wordt u lid van de vereniging. Bij uitschrijving zal ook het lidmaatschap stoppen. Met dit lidmaatschap kunt u de Algemene Ledenvergaderingen bijwonen en beslist u mee over belangrijke besluiten die het bestuur neemt voor de school.

De vereniging vraagt aan u jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vast gesteld, maar ligt rond de 65,00 tot 75,00. Dit bedrag is inclusief de premie voor de ongevallenverzekering. De ouderbijdrage zal worden gend als u daartoe een machtiging heeft afgegeven. Het geld wordt gebruikt voor allerlei extra zaken die niet uit de rijkssubsidie betaald worden, zoals uitgaven voor verschillende jaarlijkse projecten, excursies, kunstzinnige vorming.

Omstreeks januari van elk kalenderjaar zullen we de ouders informeren en de bijdrage gaan incasseren. Heeft u geen machtiging afgegeven, dan wordt u gevraagd dit zelf over te maken naar de rekening van de school.