Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.

Lidmaatschap

 Lidmaatschap en vrijwillige ouderbijdrage

 't Bontenest is een school van de ouders. Samen met de ouders van Jenaplanschool 't Kockenest in Kockengen hebben de ouders een vereniging (Vereniging Jenaplan Stichtsevecht) gevormd die de school beheert. Bij de inschrijving van uw kind wordt u lid van de vereniging. Bij uitschrijving zal ook het lidmaatschap stoppen. Met dit lidmaatschap kunt u de Algemene LedenVergaderingen bijwonen en beslist u mee over belangrijke besluiten die het bestuur neemt voor de school.

De vereniging vraagt aan u jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vast gesteld, maar ligt rond de € 65,00 tot € 75,00. Dit bedrag is inclusief de premie voor de ongevallenverzekering. Het geld wordt gebruikt voor allerlei extra zaken die niet uit de rijkssubsidie betaald worden, zoals uitgaven voor verschillende jaarlijkse projecten, excursies, kunstzinnige vorming.
Omstreeks januari van elk kalenderjaar zullen we de ouders informeren en vragen de vrijwillige ouderbijdrage over te maken naar de rekening van de vereniging.